I 48 år har Geomatikkdagene vært den sentrale konferansen for geomatikkbransjen.

 

Vårt mål

De siste årene har det vært mellom 350 og 500 deltakere på konferansen, som kommer for å oppdatere seg innen faget, få nyttig informasjon fra utstillerne og sosialisere med kolleger og kjente. Som uavhengig interesseorganisasjon jobber GeoForum for at Geomatikkdagene også fremover skal være den foretrukne møteplassen for alle med interesse for geomatikk.


Programmet, foredragene, underholdningen, aktiviteter på ettermiddagen. Alt var helt topp!
— Tilbakemelding på Geomatikkdagene 2017

fakta

  • Geomatikkdagene arrangeres alltid et par uker før påske

  • Hvert år samler vi rundt 400 deltakere fra kommuner, private firma og offentlige etater

  • I 2019 var det 18 utstillere på konferansen

  • GeoForum sponser hvert år 15 studenter som får delta gratis på hele konferansen

Foto; Even Stangebye