Vi jobber fortsatt med programmet for seminaret - og det kan komme endringer!

Seminaret gjennomføres fra ca klokka 10 til 13 den 14. mars – og målgruppen er planleggere i både kommuner og fylkeskommuner. Vi tror at et seminar under Geomatikkdagene vil kunne bidra til en økt tverrfaglig forståelse for arealplanleggere – og forhåpentligvis kan deltakelse fra ulike planmiljøer føre til erfaringsutvekslinger som gagner både planleggere og geodatamedarbeidere.

Seminaret er gratis og det er kapasitet til inntil 20 deltakere. Etter at workshopen er ferdig klokken 13.00 vil det bli lunsj – og de som har deltatt på workshopen kan fritt høre på foredrag fra det ordinære konferanseprogrammet ut dagen. Sesjon 8 – «Plan og DOK» er laget for å komplettere seminaret.

Påmelding for planleggere

5 arealplanleggere/studenter få også mulighet til å delta på hele konferansen - gratis! Send mail til sverre@geoforum.no og si at du ønsker å delta på hele konferansen. Her er det førstemann til mølla. Reise til og fra Stavanger og evt overnatting må bekostes av den enkelte.

Program (oppdateringer kommer)

10.00     Velkommen

10.05     Nye digitale verktøy i forbindelse med medvirkning i planprosesser – eksempler og demo fra kommunedelplan for Stavanger sentrum. Tor Brynjar Welander, Stavanger kommune

10.45     Demonstrasjon av digitale verktøy; Cityplanner. Roy Sjonfjell, Stavanger kommune

11.15     Kaffepause

11.30     Bruk av kommunale plandata til regionalt analysearbeid. Eksempler fra utarbeidelse av jordvernstrategi for regionalplan for Jæren. Maléne Peterson, Rogaland fylkeskommune

12.00     Plansatsing i Norge digitalt. Ole Kristian Furnes, Kartverket

12.30     Erfaringer fra 3D plan og digitale bestemmelser - veien videre. Hilde Johansen Bakken, KMD

13.00     Lunsj

14.00     Utstillingsvandring, eller diskusjon og erfaringsutveksling mellom deltakere på seminaret

15.00     Sesjon 8 – Plan og DOK

17.00     Slutt for dagen