Plenumsforedrag Geomatikkdagene 2019

Temaet for Geomatikkdagene 2019 er “geomatikk til alle”, og vi har sikret oss plenumsforedrag som hver på sin måte understøtter temaet.

02. April

10.15-11.00: Verdensteater – kartenes historie

Menneskene har tegnet kart i mange tusen år. Behovet for å forstå seg selv og sin plass i den store sammenhengen kan ha vært den første motivasjonen. Siden har man i tillegg tegnet kart på grunn av rent praktiske behov, for å gi en oversikt over landeiendommer, planlegge festningsverk, kartlegge et lands infrastruktur eller finne frem på verdenshavene. Thomas Reinertsen Berg, forfatter av «Verdensteater. Kartenes historie» ser i dette foredraget på kart fra helleristninger til satellittbilder.

11.00-11.30: Journalistikk og kartdata hos en allmenkringkaster

Hva er kart i NRK? Få innblikk i hvordan kart kan være alt fra en enkel forklarende illustrasjon – til hele grunnlaget for en journalistisk undersøkelse. Eller hvordan kartdata og kartverktøy spiller en rolle både i kulissene og presentasjonen av NRKs minutt for minutt-eksperimenter. Harald K. Jansson og Øyvind Bye Skille, NRK

11.30-12.00: Hva skjer i Kartverket?

Kartverket er et viktig nav i den geografiske infrastruktur i Norge. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup forteller hva som skjer, og hvorfor, og hva som vil skje fremover – alt i et strategisk perspektiv.

12.15-12.35: GIM og geografisk orientert samhandling

Når arbeid i modell har blitt så sentralt som det er i dag er det verdt å se mer på dagens GIS-teknologi, og hvordan denne kan anvendes gjennom webtilgang og tyngre klienter. En Geografisk Informasjonsmodell (GIM) inneholder informasjon på detaljnivå og områdenivå, og gjør det mulig å jobbe i en digitalisert prosess med et kontinuerlig felles informasjonsgrunnlag. Vi kan lage altomfattende modeller og innsyn som er skreddersydd prosjektet man jobber i. Samhandling utvides dermed til å omfatte mange flere, fra de som besitter den spesielle fagekspertisen til det offentlige publikum, gjennom mange faser.  Det er også mulig å involvere mange flere i den samme modellen, nå som GIS dekker fullverdig 3D i tillegg til tradisjonell 2D. Anders Østmoe, Asplan Viak

03. april

09.00-09.30: Nasjonal geodatastrategi

Statssekretær i KMD Lars Jacob Hiim kommer for å fortelle om nasjonal geodatastrategi, som ble offentliggjort 1. november 2018.

09.30.10.00: Handlingsplan nasjonal geodatastrategi

Erik Perstuen, direktør for landdivisjonen i Kartverket, forteller om hva som må gjøres for å oppfylle nasjonal geodatastrategi.

10.00-10.30: Foredrag kommer