Workshop Geografisk IT

GeoForums faggrupppe Geografisk IT arrangerer tre workshoper den 14. mars, fordelt ut over hele dagen. De starter alle med en halvtimes foredrag - før deltakerne skal jobbe selv på egne PC-er. Foredragsholderne / representanter fra faggruppa vil være til stede under jobbingen og veilede deltakerne.

Målgruppen er både de som i utgangspunktet deltar på Geomatikkdagene - og andre som jobber med IT som ønsker seg mer kunnskap om geodata.

Temaene for foredrag og egenarbeid er:

  • Kart og webprogrammering i Leaflet.js (klokken 11-12)
  • Geografiske analyser med Python og Jupyter Notebooks (klokken 14-15)
  • Tingenes internett og webapps med Web AppBuilder for ArcGIS (klokken 17-18)

Det er gratis å delta - men for å få en viss oversikt over interessen må alle melde seg på her:

https://geoforum.pameldingssystem.no/workshop-geografisk-it-geomatikkdagene-2018