Gratis deltakelse for studenter

02.-04. april samler vi rundt 400 deltakere på Geomatikkdagene på Sundvolden Hotel.

Inntil 15 studentmedlemmer i GeoForum får gratis deltakelse og overnatting fra 02.-04. april!

Alt dere trenger å gjøre er å sende en mail til sverre@geoforum.no innen 01. mars og skrive hva du studerer og at du kan tenke deg å delta. Husk at du må melde deg inn og betale medlemskontingenten før konferansen starter, det koster kr 200 i året.

Her kan du melde deg inn i GeoForum: http://geoforum.no/medlem/

Vi prioriterer studenter som ikke tidligere har deltatt på konferansen – og dem som skal holde foredrag eller bidrar positivt til GeoForums virke.

Plenumsforedrag Geomatikkdagene 2019

Temaet for Geomatikkdagene 2019 er “geomatikk til alle”, og vi har sikret oss plenumsforedrag som hver på sin måte understøtter temaet.

02. April

10.15-11.00: Verdensteater – kartenes historie

Menneskene har tegnet kart i mange tusen år. Behovet for å forstå seg selv og sin plass i den store sammenhengen kan ha vært den første motivasjonen. Siden har man i tillegg tegnet kart på grunn av rent praktiske behov, for å gi en oversikt over landeiendommer, planlegge festningsverk, kartlegge et lands infrastruktur eller finne frem på verdenshavene. Thomas Reinertsen Berg, forfatter av «Verdensteater. Kartenes historie» ser i dette foredraget på kart fra helleristninger til satellittbilder.

11.00-11.30: Journalistikk og kartdata hos en allmenkringkaster

Hva er kart i NRK? Få innblikk i hvordan kart kan være alt fra en enkel forklarende illustrasjon – til hele grunnlaget for en journalistisk undersøkelse. Eller hvordan kartdata og kartverktøy spiller en rolle både i kulissene og presentasjonen av NRKs minutt for minutt-eksperimenter. Harald K. Jansson og Øyvind Bye Skille, NRK

11.30-12.00: Hva skjer i Kartverket?

Kartverket er et viktig nav i den geografiske infrastruktur i Norge. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup forteller hva som skjer, og hvorfor, og hva som vil skje fremover – alt i et strategisk perspektiv.

12.15-12.35: GIM og geografisk orientert samhandling

Når arbeid i modell har blitt så sentralt som det er i dag er det verdt å se mer på dagens GIS-teknologi, og hvordan denne kan anvendes gjennom webtilgang og tyngre klienter. En Geografisk Informasjonsmodell (GIM) inneholder informasjon på detaljnivå og områdenivå, og gjør det mulig å jobbe i en digitalisert prosess med et kontinuerlig felles informasjonsgrunnlag. Vi kan lage altomfattende modeller og innsyn som er skreddersydd prosjektet man jobber i. Samhandling utvides dermed til å omfatte mange flere, fra de som besitter den spesielle fagekspertisen til det offentlige publikum, gjennom mange faser.  Det er også mulig å involvere mange flere i den samme modellen, nå som GIS dekker fullverdig 3D i tillegg til tradisjonell 2D. Anders Østmoe, Asplan Viak

03. april

09.00-09.30: Nasjonal geodatastrategi

Statssekretær i KMD Lars Jacob Hiim kommer for å fortelle om nasjonal geodatastrategi, som ble offentliggjort 1. november 2018.

09.30.10.00: Handlingsplan nasjonal geodatastrategi

Erik Perstuen, direktør for landdivisjonen i Kartverket, forteller om hva som må gjøres for å oppfylle nasjonal geodatastrategi.

10.00-10.30: Foredrag kommer