Velkommen til Geomatikkdagene 2019! 

Her finner du praktisk informasjon om årets konferanse.

I vedlagte program kan du klikke inn på hvert foredrag og lese mer om hva det handler om!

Konferanseprogram med linker

Plankart nynyny.png

UTSTILLING

Utstilling gd 25.03.19 (1).png

Farmers market

02. januar fra 14.00-14.30 er det miniforedrag i utstillingen. Utstillerne har forberedt et foredrag på 10 minutter, som de gjentar tre ganger. Deltakerne går fra en utstiller til den neste. Tema for foredragene:

ACOS: ACOS Eiendom - Jobb effektivt og heldigitalt både på enkle og komplekse byggesaker

Ambita: Infoland – Alt på ett sted. Digitale kartdata, nabolister, eierlister – nå også 3D data samt digital nabovarsling

Asplan Viak Internet: Mobile apper og friluftsinformasjon

Droner i arbeid: Bruk av RPAS for Mapping

Geodata: Innbyggerdialog i 3D

Hella Maskin: Nyheter i Geomax - X-Pad Ultimate

Kartverket: Nye symboler tilpasset dagens friluftsliv

Leica Geosystems: GS18 T - Verdens raskeste GNSS RTK-Rover

Norconsult Informasjonssystemer: Pix4D – unikt verktøy for kartlegging og datafangst

Nordic Unmanned: Presisjonsmåling med lidar fra drone gir bedre beslutninger og lavere kostnader

Norgeodesi: Sitevision – En titt inn i fremtiden

Norkart: Nyheter i Kommunekart. Markedets beste kartløsning - nå med egen saksbehandlerløsning for byggesaksbehandlere.


Beste kart

Følg denne linken for å avgi din stemme til Beste kart konkurransen. Frist for å avgi stemme er onsdag 03. april klokka 17.00!

Se også utstilling.cartography.no

Avstemming


Deltakerliste 02.04.19