Vil du holde foredrag på Geomatikkdagene?

 
 

Utfordre deg selv...

Ved å holde foredrag på Geomatikkdagene får du en unik mulighet til å vise frem deg / ditt firmas kompetanse - og mulighet til å dele kunnskap med andre som er like opptatt av geomatikk som deg selv.

Vi offentliggjør call for abstracts i oktober 2018. Under kan du se tidligere eksempel.

Vi er ute etter foredrag som kan finne sin naturlige plass under hovedtema / sesjoner som er nærmere beskrevet i vedlegget under.

Call for abstracts Geomatikkdagene 2018

MERK; det vil ikke være et et absolutt krav at foredraget harmonerer med det vi vil skissere av sesjoner. Er temaet spennende nok, vil det alltid få plass i programmet.

Frist for å sende inn forslag er 26. oktober 2017!

Foto: Even Stangebye