Vil du holde foredrag på Geomatikkdagene?

I vedlegget her finner dere mer informasjon om hva programkomiteen er ute etter:

Call for abstracts geomatikkdagene 2020

 
 

Utfordre deg selv...

Ved å holde foredrag på Geomatikkdagene får du en unik mulighet til å vise frem deg / ditt firmas kompetanse - og sjansen til å dele kunnskap med andre som er like opptatt av geomatikk som deg selv.

Vi er ute etter foredrag som kan finne sin naturlige plass under hovedtemaet FNs bærekraftsmål, og mulige sesjoner som er nærmere beskrevet i vedlegget over.

MERK; det vil ikke være et et absolutt krav at foredraget harmonerer med det vi vil skissere av sesjoner. Er temaet spennende nok, vil det alltid være mulig å få plass i programmet.

Frist for å sende inn forslag er 26. oktober 2019!

Foto: Even Stangebye